Meet & greet 3 egels op een van deze gezellige markten;
1 oktober Festival der kunsten, Bottendaal, Nijmegen
15 oktober Pure Markt, Amsterdamse bos, Amsterdam
29 oktober Swan Market, Tilburg
26 november Marché Hoezee, Breda
3 december Sonsbeekmarkt, Arnhem
16 december Zelfgemaakte Markt, Utrecht
17 december Pure Markt, Park Frankendael, Amsterdamf3e0f344629476e2e6456b930cc45a23